Петата раса

Петата раса

 

 

Професорът по дъската пишеше уравнения,

чертаеше и сочеше наклонения,

говореше за Космос и други измерения,

когато в миг заглъхнаха неговите изречения…

Тогава непозната чужда сила в ума му се намеси,

всички други мисли измести

и от чужда планета същества

показаха му човешката съдба.

 

Избрали го бяха заради ума му и искрата в него,

избрали го бяха в този час като най-подходящия измежду нас.

Човек, с велик ум строен

към нови идеи и знания отворен.

 

И заговориха съществата с общ глас,

прозираше в него искрица страст:

–          Вие сте Петата раса

и път да извървите още остава,

докато се присъедините

към другите раси на Кръглата маса.

Потенциал огромен във вас се съзира,

макар сега Земята от конфликти да се раздира.

За мир и благоденствие се борете,

различията си дребни – преборете,

че тук ви чака нещо велико, славно,

към което веч закрачихте плавно…

Ние, четирите раси велики –

Първите, Бетите, Орите и Ирики,

чакаме вас – пътя заедно да извървим

и Вселената със светлина и чистота да напоим,

защото тук в безкрайността

също дебне ни заплаха една

и Кръга от раси трябва да затворим,

новия си път да отворим.

Видяхме умовете ви дълбоки,

видяхме вашите посоки,

в сърцата ви открихме топлина,

способна да твори светлина.

Видяхме борбеност и саможертви,

видяхме доверието ви и вашите резерви,

великата Пета раса във вас открихме,

великото ви бъдеще разкрихме…

Затова борете се гордо,

крачете със стъпки бодро

и чакайте знак…

бъдете сигурни – ще се срещнем пак!

Оставете коментар