Фотокарта на Марс

Фотокарта на Марс, издадена от „Марсианско общество – България“, 2012 година

Фотокартата на Марс показва албедото на повърхността на Марс, тоест повърхността на Марс, както би се виждала тя от разстояние в ясно време без облаци. Нарича се още и физическа карта на Марс.

(за безплатно изтегляне на картата в пълна резолюция вижте в края на тази страница)

Мащаб: 1:32 000 000 (1 см = 320 км).

Размер: 69 см на 48,5 см

Хартия: хром-гланц, 150 г/м2

Надпечатен лак

 

Допълнителни данни:

– факти за Марс

Разст. до Слънцето: 206–249 мил. km
Разст. до Земята: 54–401 мил. km
Екваториален радиус: 3 396,2 km
Наклон на оста: 25°19’ (±10°)
Орбитален период: 668,59 марсиански дни (668,59 сола) (=687 земни дни)
Осево завъртане (1 сол): 24h:37m
Гравитация: 0,38 g
Дължина на eкватора: 21 300 km
Повърхнина: 144,2 милиона km2
Атмосфера: 95% CO2; 2,6% N2
Налягане: 6 mbar (мин.: 0,7 – Olympus Mons, макс.: 12 – Hellas Planitia)
Нулев меридиан: кратерът Airy-0
Нулева височина, радиус: 3 396 km
Разст. до Земята със светлинна скорост: 03:02–22:19 минути
Слънчева константа: 589,2 W/m2
Сателити: Фобос, Деймос

– климат

= минимални нощни и максимални дневни температури на повърхността на Марс по нулевия меридиан на различни географски ширини, засечени за 1 марсианска година за периода юни 2000 г. – април 2002 г.

= графично изобразяване на дневни максимални и нощни минимални температури при 0, 30 и 60  градуса северна и южна г. ш.

= дневна слънчева енергия на различните географски ширини във [Wh/(sol*m2) ]

– метеорологични данни за една марсианска година

= налягане при мястото на кацане на Viking-2 (47 градуса сев. г. ш.)

 = скорост на вятъра при мястото на кацане на Viking-2 (47 градуса сев. г. ш.)

  = денонощна макс. и мин. температура при мястото на кацане на Viking-2 (47 градуса сев. г. ш.)

= разстояния от Слънцето  в милиони километри

– изглед от Chryse Planitia (от лендера Viking-1)

– изглед от Utopia Planitia (от лендера Viking-2)

– три исторически скици на Марс: от Скиапарели, 1888 г. (човекът, на когото се приписват „каналите“ на Марс), от Фламарион, 1877 година и от Миклош Конколи-Теге, 1877 г.

На основната карта са показани известните места на приземяване на различните мисии до Марс (американски и съветски). Мястото на приземяване на марсианската научна лаборатория „Кюриосити“ не е указано, понеже оригиналът на карта е изготвен през 2008 година и съответно данните са актуални спрямо 2008 година.

Придобиване на тази карта:

Всеки дарител на Марсианско общество, дарил сума по-голяма от 10 лв, има правото да получи 1 карта.

Всеки член на Марсианско общество има право да получи безплатно по 1 брой от всяка карта от проекта.

Ако вие представлявате 1) библиотека или 2) астро-клуб, обсерватория, планетариум и подобни, моля, свържете се с нас как е възможно да получите комплект карти от нас.

Електронен вариант на фотокартата на Марс:

Можете да изтеглите пълна резолюция (8225/5803 пиксела) на картата от линка по-долу. Подходяща е за работа на компютър.

Фотографска карта в jpg формат, пълна резолюция (6,6 MB zip)

Оставете коментар