Пиеса в литературния конкурс

by MarsSociety.bg on September 20, 2012

Оказва се, че към литературния конкурс на МОБ има голям интерес и от автори на жанрове, различни от проза и лирика, включително и от нелитературни клонове на изкуството (като тези творби не участват в номинирането) . В тази връзка ни беше изпратена пиесата

Отвличане в Космоса

а ние направихме страница “Други” в раздела на Литературен конкурс 2012.

Приятно четене!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: