Дейност през 2012 година

6 януари 2012 г. – Завършване на превода и публикуване онлайн на статията „Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс

24.02.2012 г., 00:04: Създаване на група на МОБ във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/groups/399707303378084/

8 март 2012 г.: Стартира сайтът на МОБ http://www.marssociety.bg

9 март 2012 г.: Стартира страницата на МОБ във Фейсбук: https://www.facebook.com/MarsSocietyBulgaria

23 април 2012 г.: Запазване на името „Марсианско общество – България“ на български и „Mars Society Bulgaria“ на английски.

20 май 2012 г.: Учредително събрание, Софийски университет

MARS_POSTER-Opacity50 copy

4 юли 2012 г.: Завършване на официалната регистрация като сдружение с идеална цел в обществена полза: 4 юли 2012 г.

Април-дек. 2012 г. – литературен конкурс „Когато хората пораснаха” за къс научнофантастичен разказ и стихотворение (http://marssociety.bg/проекти/литкон/литкон2012/)

Май-септ. 2012 г. – инж. Ангел Танин проектира марсиански гравитационен симулатор със съдействието на инж. Михаил Матеев. Все още има неща, които трябва да се направят по него.

Юни-август 2012 г.– превод и издаване на първите публично достъпни карти на Марс в електронен и хартиен вид – фотокарта и топографска карта (http://marssociety.bg/проекти/карти-на-марс/). Част от картите са предоставени безплатно до много астрономически клубове/обсерватории/планетариуми ( изчерпателен списък на адрес http://marssociety.bg/проекти/карти-на-марс/обществено-достъпни-карти/)

Присъствие в медии за масово осведомяване:

Интервю за „Марсианско общество – България” –в. „Телескоп”, бр. 12 и 13 от 2012 г. (изисква се PDF четец, например Adobe Reader)

3 май 2012 г. – радио „Реакция”

20 септ. 2012 г. – вечерни новини на бТВ за „Марсианско общество – България”, с участието на Светослав Александров:

 

Оставете коментар