Карти на Марс

Проектът „Карти на Марс“ е завършен.

За пръв път в България се издават карти на Марс на български език. За повече подробности можете да прочетете историята на проекта.

 

Фотокарта на Марс, издадена от „Марсианско общество – България“, 2012 година

 

Фотокарта на Марс: фотокартата е карта на албедото на Марс, тоест показва как повърхността отразява светлината.

 

Топографска карта на Марс, издадена от „Марсианско общество – България“, 2012 година

 

Топографска карта на Марс: топографската карта показва в цветови нюанси различната височина на релефа на Марс

Наименованията на релефните форми (номенклатура) на Марс: названия на латински, английски, руски и български

Историята на проекта „Карти на Марс“: историята на този проект

Списък от библиотеки и астро-организации, където можете да видите картите на Марс безплатно

 

 

Оставете коментар