Подготовка на текст за участие в литературен конкурс

by MarsSociety.bg on December 13, 2012

В помощ на бъдещите участници на нашите литературни конкурси създадохме статията “Подготовка на текст / Основните неща, които трябва да се направят с даден текст, преди той да се изпрати за който и да е литературен конкурс“, според която трябва да бъдат оформени текстовете.

Възможно е статията да бъде допълвана с допълнителна (помощна) информация, така че като бъдещите участници в нашите литературни конкурси са поканени да я преглеждат периодично.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: