Подготовка на текст

На 28.11.2012 г. приключи приемът на разкази и стихове от литературния конкурс „Когато хората пораснаха“ на „Марсианско общество – България“ за 2012 година.

Въпреки че в правилата беше изрично споменато, че няма да се приемат творби, които не са написани на книжовен български език, непрекъснато редактирахме текстовете откъм граматика, синтаксис и неправилно изписани думи – било поради незнание или поради бързината на пръстите (грешка от набиране).

Може би най-добри примери за текстове с редакция и без редакция могат да се видят при текстовете в началото на конкурса и нередактираните текстове в края на конкурса.

По тази причина ще се постараем с разбираеми думи лаконично да изложим

Основните неща, които трябва да се направят с даден текст, преди той да се изпрати за който и да е литературен конкурс

I. Грешки в текста и оформяне на текста

1. На първо място е проблемният пълен определителен член за мъжки род. Далеч от намерението да превръщаме тази статия в граматически сборник ще кажем, че пълен член за мъжки род се слага само когато съответната дума отговаря на въпроса „Кой“ в изречението. Също така не се казва „На кой“, а „На кого“.

2. Много важно правило за препинателните знаци. Преди препинателен знак интервал не се оставя. След препинателен знак задължително се оставя (само) един интервал.

3. Разлика между късо и дълго тире.

3.1. Късото тире се слага при сравнителна и превъзходна степен, както и при сложно образувани думи. Примери: по-добър, най-добър. При късото тире нямаме интервал преди и след него.

3.2. Дългото тире е разделително в изречения и при пряка реч. При дългото тире има интервал преди и след него.Пример: „Аз обичам ябълки, а ти – круши“.

4. Следващата грешка е да се слага Й на места, където не му е мястото. Примерно „квитанций“ вместо правилното „квитанции“. Единственото число е „квитанция“, а множественото „квитанции“. Подобни думи в българския език има много – например „пенсия/пенсии“, „кайсия/кайсии“ и др.

5. Някои автори пишат с навиците от интернет-разговорите. Например се замества „ч“ с „4“ или се „я“ се изписва като „иа“ („райа“ вместо „рая“).

6. Проверка за правилно изписване на думите – това става във всеки офис пакет – независимо дали ползвате MS Word, Open Office или друг подобен. Да не споменаваме, че проверка за правопис на български поддържат и някои браузъри (когато им се инсталира като приставка български речник) – Firefox, Opera и други. Първо трябва да маркирате целия текст и след това – да изберете български като език за проверка на правописа. Тогава ще Ви се покажат с подчертано червено неправилно изписани или непознати думи. Вие ще трябва да решите дали дадената дума е грешно изписана или е непозната за речника дума.

7. Повторен прочит на творбата след завършване на написването й. За препоръчване е да я четете с очите на читател. Все едно, че четете текста за пръв път. Понякога ще се наложи да си почитене един ден, преди да сте в състояние да направите това четене. Така ще можете да видите по-ясно логически пропуски в текста.

8. Неправилно изписване на Земя/земя, Космос/космос… Нека обясним каква е разликата.

8.1. Земя с главна буква се изписва, когато става дума за планетата Земя, а „земя“ с малка буква има различни значения, но нито едно от тях не е да обхваща цялата планета.

8.2. Космос се изписва с главна буква, когато стане дума конкретно за Космоса като пространство, т.е. като астрономическо понятие.  Космос се изписва с малка буква, когато стане дума за някаква метафора или сравнение, с което се приписва дадено негово качество на друг обект, или когато се използва като нарицателно съществително име.

(Повече информация за използването на главни и малки букви)

9. За преход на нов ред се ползва бутонът Enter , а не бутонът Tab. Времето на машинописните машини премина отдавна и подреждане на текста чрез табулация е неправилно при работа с компютър.

 10. Гласни с ударения: а̀, ѐ, ъ̀, о̀, у̀, ѝ:  гласна + ̀ = в Word/Facebook излиза ударена гласна.

II. Работа с файлове и данни за участника

1. Записани файлове с имена на кирилица. Когато файловете се изпращат по имейл с имена на кирилица, не винаги заглавието на файла се вижда, тъй като има няколко вида кодирания за кирилица. По тази причина е силно препоръчително имената на файловете да се записват на латиница.

2. Изпращането на текстовете като прикачени файлове е задължително. Когато поставите текста директно в тялото на писмото, понякога се загубва подреждане и форматиране на текста, особено при стихотворенията.

3. Посочването на рождена дата е свързано с участието в надпреварата за млад автор. Ако не си посочите рождената дата, просто няма да участвате в в тази надпревара и евентуално за поощрителната награда.

4. Трите имена се посочват, за да може при награждаването да сме сигурни, че това сте Вие, а не някой друг. Понеже по малко име и фамилия има по няколко души.

 

III. Фактически грешки

1. Фактически грешки в творбите. Да се пише научнофантастична творба – независимо дали е разказ или стихотворение – не е лесно. Нужно е да се знаят факти и особености за планетата или обстановката, където се развива действието.

Примерно ако пишете за Марс, трябва да знаете колкото можете повече негови особености. Като например, че няма магнитно поле и по тази причина там компас не може да се използва. Или да знаете, че Северната полярна звезда на Марс е Денеб в съзвездието Лебед. Ако знаете този факт, можете да го включите по подходящия начин в текста. Когато съобщавате факти, важно е те да са верни.

Или когато говорите за точките на Лагранж – важно е да разбирате добре смисъла на тези точки и какви сили действат в тях, както и точната номерация на тези точки. Иначе може да се окаже, че говорите за L1, а всъщност да е нужно според контекста на Вашата творба да използвате L2.

Разбира се, ако ползвате английски, бихте били още по-добре информирани, тъй като 50% от цялата информация е написана на английски език и се обновява много по-често, отколкото например информацията на български. Примерно в Уикипедия. Един лесен начин е първо да намерите страницата в Уикипедия на български, а след това да изберете англоезичната страница за същия обект. Разбира се, информацията от Уикипедия няма научна стойност, тъй като тя се списва на практика от всеки, без значение от образование и знания. Разбира се, бихте могли да ползвате и обществените библиотеки, за да натрупате тези знания. Но когато искате да направите бърза справка, Уикипедия е по-уместна. Особено ако само сте позабравили нещо и желаете да си го припомните, а не да го научавате.

 

IV. Името на конкурса

1. Името на конкурса е „Когато хората пораснаха“, а не „Когато хората порастнаха“.

 

Ако всичко това Ви се струва много дълго, ето къс вариант как да подготвите творбата си, преди да я изпратите в който и да е конкурс:

1. Дайте я на човек, който е добре запознат с българския език (ако сте ученик, вероятно това ще е Вашият учител по български език и литература) за корекции.

2. Дайте проверения текст на човек, който се занимава в областта, в която пишете (ако пишете научнофантастичен разказ и не се чувствате достатъчно добре подготвени). Ако сте ученик – това може да е Вашият учител по физика или астрономия. Но може и да е просто ръководителят на местния астрономически клуб/обсерватория/институт.

3. Прочетете текста си все едно не е ваша творба. Това ще Ви помогне да откриете несъответствията или логически пропуски в текста.

4. Проверете дали обемът е в границите на конкурса – някои конкурси имат долна и горна граница, а други – само горна граница.

5. Запишете файловете с имена на латиница.

6. Изпратете творбите си и исканата информация в необходимия срок. Препоръчително е да не е в последния възможен момент.

1 Comment

Оставете коментар