Литкон2013: други

Литературният конкурс на “Марсианско общество – България” предизвика неочакван интерес и от страна на автори на други литературни жанрове и нелитературни творби. Произведенията на тази страница не участват в номинирането за награди и по тази причина те са с обявени автори.

 

Остани – сихотворение от Петя Петрова Вълчева – Стефанова.

Оставете коментар