Литкон2012: други

Литературният конкурс на „Марсианско общество – България“ предизвика неочакван интерес и от страна на автори на други литературни жанрове и нелитературни творби. Произведенията на тази страница не участват в номинирането за награди и по тази причина те са с обявени автори.

Пиеса:

Отвличане в Космоса – фантастична пиеса за деца от  Димитър Никленов

Пълен текст на разказ от конкурса от 2012 година:

Покоряване – пълен текст на едноименния разказ от Ивайло Г. Иванов.

Оставете коментар