Обществено достъпни карти

Списък от обществени и училищни/университетски библиотеки и аеро/астродружества/клубове/обсерватории/планетариуми, които са заявили и получили своя безплатен комплект карти на Марс, след като се свързахме с около 30 библиотеки и още толкова астро-организации през октомври 2012 година. Ако желаете да получите комплект за лично ползване, можете да направите дарение от 20 лв на комплект за „Марсианско общество – България“ и да го получите.

Ако не виждате вашата регионална/градска/училищна/университетска библиотека или астро-организация, свържете се с нас, за да уточним подробностите.

 

С. Байкал, община Долна Митрополия

Астро-клуб в с. Байкал

Бургас

Регионална библиотека „Пейо Яворов“ (отдел „Научни читални“ на ул. „Шар планина“ 18)

Благоевград

Регионална библиотека – Благоевград

Варна

Народна астрономическа обсерватория „Николай Коперник“ – Варна

Вършец

Училищна библиотека на СОУ „Иван Вазов“

Клуб по астрономия „Урания“ при СОУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец

Габрово

НАОП Габрово

Димитровград

Астрономически клуб „Антарес“ – Димитровград

НАО Димитровград

Кърджали

НАО Кърджали

Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

Силистра

НАО Силистра

Регионална библиотека „Партений Павлович“

Смолян

Планетариум

Стара Загора

Клуб по астрономия и космонавтика при ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – гр. Стара Загора

Народна астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“

Регионална библиотека „Захарий Княжески“

Хасково

АО Хасково

Шумен

Студентско астрономическо общество на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Ямбол

Астрономическа обсерватория – Ямбол

 

 

 

 

Оставете коментар