Доброволно участие

„Марсианско общество – България“ предлага уникална работа за доброволци. Ако не желаете да се записвате в МОБ, но искате да се занимавате в областта на космическите технологии, или сте извършвали доброволна работа, свързана с такива проучвания или други задължения, моля, изпратете писмо до info@marssociety.bg

Вашето съобщение е препоръчително да включва следното:

Тема: Доброволец

Малко информация за Вас: име, възраст, професия, начини за контакт

Практическа информация: Компетентност и умения, предложения за област на действие, настояща професионална заетост или начало и край на съответната професионална заетост; град, където се упражнява професията.

Не обещаваме незабавно даване на задачи. Ще ги предлагаме до възможната степен и според развитието на отделните проекти.

Търсим гореописаните хора (студенти, професионалисти или любители), действащи в области като:

икономика
провеждане на обучения
работа с младежи
образование
журналистика
връзки с обществеността (PR)
организиране на събития
медия / видео
компютърна графика
графично оформление
информационни технологии /ИТ/
комуникации / телекомуникации
роботика
инженерни науки
конструиране
архитектура
наука / природа
социални науки
астронавтика
международни контакти
библиотекарство / архиви
право
администриране/управление
преводи

и други области.

Оставете коментар