Видео от събитието в Пловдив от 29.11.2014 г.

Видеоматериалите от научно-приложната конференция „Технологични предизвикателства пред заселването на планетата Марс“, която се проведе в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на 29.11.2014 г., можете да видите в следния списък:

или да разгледате програмата, заедно с видеоматериалите поотделно.

Оставете коментар