От Марс ще взема…

 От Марс ще взема…

 

 

Аз до Марс ще стигна

с полет на магически крила,

и оттам ще взема мъдрост

за една земя…,

за да има мъдри хора по света…

 

Аз оттам ще взема пясъка

вълшебен на доброто,

с него на Земята да

изгоним злото…

 

Аз оттам ще взема времето

безкрайно и чрез него

бъдещите поколения

да направят нови сътворения

технични, лекарски и поетични!

 

Аз оттам ще взема

пръчица вълшебна,

за да излекува тя

всички болни по света…

 

Аз оттам ще взема

елексир на младостта,

с него да се подмладя

и във вечна младост да творя!

 

 

 

Оставете коментар