Марс и междугалактическо пътешествие

Марс и междугалактическо пътешествие:

тръгваме по пътеката на мечтите,

ние всичките сме действие,

изменяме се в пулса на дните,

искаме да имаме нови сезони ―

на Марс лятото е двойно по-голямо,

и по-весели зони.

Искаме да присъстваме реално.

Полярната нощ и снеговете да видим,

да се пързаляме по ледените пространства,

искаме да се насладим на непознатото,

да вървим по стръмното и полегатото

и да трупаме впечатления

от вулкани, кратери и котловинни изменения.

И две луни да ни изгряват,

Фобос и Деймос да ги назовават.

Марс е нашата нова стихия.

Да изядем по салата и да изпием по ракия:

междузвездни пътешественници сме вече

и времето да видим Марс не е далече.

Толкова е забавно с този релеф,

да послушаме пустинния рев

и да помислим как ще се разберем,

ако в марсиански град се озовем.

 

Оставете коментар