Лунна свобода

***

Лунна свобода-

ям жълтото на пъпеша

и се усмихвам