Когато хората пораснаха

Стихотворението е свалено по желание на автора му.