Когато хората пораснаха

Когато хората пораснаха

 

Когато хората пораснаха,

пораснаха и буквите:

 

земята – Земята

слънцето – Слънцето

луната – Луната

космоса – Космоса

 

Преди, слънцето и луната се намираха в космоса и се виждаха от земята.

Когато хората пораснаха, Слънцето, Луната и Земята се намираха в Космоса,

Земята се въртеше около Слънцето, а Луната се въртеше около Земята.

 

…далече пътувам,

във черен сандък съм положен,

разговарям със стария безстрашен свят,

питам го помни ли онзи обяд,

на който майка ми говореше със светнали очи

за раждането на брат ми,

който по това време е пътувал

в бял сандък

към новия безстрашен свят.

Аз съм вечно млад,

вече обикалям по халат

из разни отсечки, родени от прави –

дали две успоредни се пресичат,

ако пространството е изкривено? –

вече съм сред зелено

поле,

наоколо крави и кравари,

кошери и кошари –

гледам нагоре,

към преминаващите бели и черни сандъци –

небето е магия, нали,

затова и вратът ме боли.

…далече пътувам, далече, далече,

през полета от Нищо – и те са зелени –

представям си как четете смутени

това житие на бедния аз,

който през това време разгръща атлас,

положен в сандъка от грижовна ръка

(понякога се чувствам като с две сърца –

сърцата – везни ги наричам –

обичам или не обичам):

атласът казва, че след полетата от Нищо

следва друга Вселена,

т.е. Вселена – Нищо – Вселена,

на втора страница пак има Нищо,

и после пак Вселена, и все така…

 

Когато хората пораснаха, Слънцето, Луната и Земята се намираха в Космоса,

Земята се въртеше около Слънцето, а Луната се въртеше около Земята.

Преди, слънцето и луната се намираха в космоса и се виждаха от земята.

 

космоса – Космоса

луната – Луната

слънцето – Слънцето

земята – Земята

 

Когато хората пораснаха,

пораснаха и буквите.

 

Когато хората пораснаха.

 

Оставете коментар