Картичка от Гейл

Картичка от Гейл

 

 

Добър ден! Бих искала, госпожо,

два билета до Червената планета.

Ако Ви изглежда твърде сложно,

може и до преминаваща комета.

Не? Не е възможно да не може!

Поне до спътниците Деймос или Фобос?

Как така са неизвестни?! Мили Боже!

Не ги откривате на синия си глобус?!

О, в голяма грешка сте, госпожо!

Технологиите толкова нараснаха!

И вече няма нищо невъзможно,

защото днес и хората пораснаха!

Не бъдете късогледа, дайте два билета! 

Представете си го − толкова е лесно!

Пътуване до тайнствена планета −

нима не Ви се струва интересно?!

Вълнуващо ще бъде да се качим на Кюриосити.

По планината Шарп да се катерим.

Да се разхождаме по долини извити

и дори тунелите на Марс да мерим.

Тръгвам утре заедно с един приятел,

в случай, че реша по-дълго да остана.

Да не съм единствен чуждоземен обитател,

дошъл през три планети от Балкана.

Ще отседнем в някой марски къмпинг.

Ще си вземем чай и дрехи топли,

макар прогнозите на Сайрънг Спринг

и Матсън да обещават да се стопли.

Дори не Ви се вярва ли, госпожо?

Мислите, че е небивалица опашата?

О, твърде скоро аз ще Ви докажа!

И картичка от Гейл ще Ви изпратя!

Оставете коментар