Прецесия на чувствата

ПРЕЦЕСИЯ НА ЧУВСТВАТА

 

Все по часовниковата стрелка

или в обратната посока –

запазено е постоянството

в безкрайното отиване-завръщане.

Животът е движение,

и още има общо с битието

и битуването…

А философите отдавна сътворяват

надстройки върху бази.

Надстройка е и календарът

и острият му връх не спира да копира

във сиво, рядко до червено

закръглената важност на спектакъла

по отброяване до полунощ

глобалната интерференция на щастие,

настъпваща от остров Тонга.

При толкова затворени врати,

не ставай за света врата.

За предпочитане –

обект на нов Скиапарели

в поредното велико противостояние

или пък необятна зона Тарсис,

нахлуваща през незатворени обятия,

каквито са класическите очертания

на всеки галактически възторг…

Но предстои голямото пътуване

и края на висенето във базата.

Оставете коментар