Полет към промяна

Полет към промяна

На прах те ще станат,
разруха ще ги вземе,
докато онези горе гледат
как търпи се тежко бреме.

Не е днес, няма да е утре,
когато тази участ ни застигне,
но ще дойде това време,
щом човешкий ум си дреме.

Поглед към звездите да отправим,
да видим далечните мечти,
да си кажем: „Ще се справим!“,
да зарежем земните игри.

Трябва да застанем помирени,
инак чака ни по-зла
от глада, щом станеме големи,
страшната игра – война.

Дома някои ще оставим
като деца родители грижовни,
но така себе си и него ще предпазим
от неизбежните влияния отровни.

Отвъд себе си човеците ще заживеят,
кръгозорът ще се разшири
и може не само, за да оцелеят,
а да станат по-добри.

Оставете коментар