Петрол

Петрол

 

Носиш в небето, в земята,

щом се оставим на теб!

Лекнат душите, сърцата,

жънеш и нашия хлеб…

 

Топло и хладно доставяш,

в себе водата държиш…

Даже от труд ни избавяш,

даже жената красиш!

 

Всеки човек те познава,

всички те силно ценят!

Колко ли още остава?

Свършва ли с тебе денят?

Оставете коментар