Когато хората пораснаха

КОГАТО ХОРАТА ПОРАСНАХА

 

Когато хората пораснаха

Мечтите им също израснаха

Нависоко, все по-нагоре се целят

Все едно в Космоса искат да полетят…

 

Като малко момче дали

И Гагарин е искал в Космоса да лети?

Ето – той порасна, нали?

И дойде ден – сбъдна своите детски мечти…

 

Когато хората пораснаха,

Бързо с тях порасна и науката.

Всички знания се разраснаха

И учението, и сполуката.

 

Една ябълка също расте – на дърво.

И идва ден, тя от него пораснала пада,

А Исак Нютон просто я забелязва

И законът за гравитацията създава.

 

Когато хората пораснаха,

Порасна с тях неусетно и нашият свят – целият.

Очи за новости отвориха

За мечти големи или нови изобретения…

Оставете коментар