Имало едно време в бъдещето

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ В БЪДЕЩЕТО

 

Една звезда

в небето изгря.

И всичко пламна.

Светът изгоря!

Мракът ни погълна

и надеждата замря.

Но семето покълна

на рубинена скала.

Ново небе над нас заблестя.

Свежият вятър довя топлина.

И семето разцъфтя

на нашата нова рубинена земя!

Оставете коментар