Членски внос

Марсианско общество – България се издържа от своите членове чрез членски внос и дарения. Чрез събраната сума се финансират наградните фондове в различните проекти и конкурси, като една много малка част се ползва за административното обслужване (за момента това е поддържане на банковата сметка и счетоводното приключване в края на годината).

 

Членски внос в „Марсианско общество – България“ за календарна година:

 

             Вид членски внос в лева

1 година

3 години

Обикновен за физически лица

70

140

Ученически/студентски

35

70

Пенсионерски

35

70

Семеен

140

280

Доживотен за физически лица

Еднократно 1400

За юридически лица

200

400

 

Банковите реквизити на „Марсианско общество – България“ са както следва:

 

Банкова сметка на сдружение “Марсианско общество – България” за приемане на членски внос и/или дарения:

Валута: български лева

IBAN: BG27RZBB91551002507681

BIC: RZBBBGSF

Титуляр: Сдружение “Марсианско общество – България”

 

Оставете коментар