Първо отразяване на “Карта на Марс за всяко училище” в пресата

by MarsSociety.bg on January 28, 2013

Проектът “Карта на Марс за всяко училище” получи и първия си отзвук в пресата.

Журналистът Камен Петров от в-к “Бряг” (Русе) написа статия за проекта под заглавие “Библиотеката в Русе се сдоби с първите безплатни карти на Марс на български език“. Г-н Петров спомогна и за осъществяване на контакта с Регионална библиотекa “Любен Каравелов”, където русенци могат да видят картите.

Ако желаете обществената библиотека (и/или астроклуб) и във вашия град да получи безплатен комплект карти на Марс на български език, свържете се с вашата библиотека и ги помолете да се свържат с нас, за да им изпратим комплекта.

Ако желаете да помогнете за разпространение на информацията за проекта “Карта на Марс за всяко училище“, можете да споделите новината за този проект с приятели или да направите дарение за него.

На разположение е и страницата с медийното отразяване на проекта “Карти на Марс за всяко училище”

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: