Защо да изследваме Космоса? Писмо от 1970 г. до една монахиня от Африка

by MarsSociety.bg on August 31, 2013

Ернст Щулингер

На адрес http://marssociety.bg/библиотека/защо-да-изследваме-космоса-писмо-от-1970-г/ е публикувана нова статия със заглавие “Защо да изследваме Космоса? Писмо от 1970 г. до една монахиня от Африка”.

Приятно четене!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: