Видео от събитието в Пловдив от 29.11.2014 г.

by MarsSociety.bg on January 3, 2015

Видеоматериалите от научно-приложната конференция “Технологични предизвикателства пред заселването на планетата Марс”, която се проведе в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на 29.11.2014 г., можете да видите в следния списък:

или да разгледате програмата, заедно с видеоматериалите поотделно.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: