Търсим редактор

by MarsSociety.bg on November 28, 2012

Във връзка с бъдещите литературни конкурси “Марсианско общество – България” търси неплатен редактор на текстове на български език.

Изисквания: добра езикова култура и умения за работа с компютър. Подходящо за студенти.

Одобреният кандидат ще получи препоръка от “Марсианско общество – България”, в която ще бъде вписан и общия обем на редактираните текстове.

За кандидатстване: Info@MarsSociety.bg или през контактната форма на сайта.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: