Плакат за литературния конкурс за 2012 година

by MarsSociety.bg on August 8, 2012

Плакатът на литературния конкурс за 2012 година е на разположение за изтегляне от следния адрес: http://marssociety.bg/download/LitComp-poster-2012.jpg. Оразмерен е за нормален машинописен лист A4.

Разрешение за разпечатване и ползване има всеки, който има интерес към литературния конкурс на “Марсианско общество – България”

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: