Отличия и избор на редактора 2013

by editor on January 29, 2014

Журито вече излъчи своите предпочитания измежду произведенията от категориите “Лирика” и “Проза” на литературния конкурс на “Марсианско общество – България”. Те за достъпни на страницата с отличия.

На страницата “Избор на редактора – 2013” можете да разгледате и творбите, направили по-особено впечатление на главния редактор на конкурса за 2013 година.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: