Избор на редактора за 2012 година

by MarsSociety.bg on January 22, 2013

На страницата “Избор на редактора” Михаил Матеев – редактор на разказите и стихотворенията от литературния конкурс за 2012 година – описва своите лични номинации и избор за най-добър разказ.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: