Забавяне в излъчването на победителите

by MarsSociety.bg on December 22, 2013

Излъчването на победителите от литературния конкурс за 2013 година се забави поради обективни причини. Награждаване със сигурност ще има, но тъй като няма явен и категоричен победител, изостанахме със сроковете, които предварително бяхме обявили.

Благодарим за търпението ви!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: