Карти на Марс за пръв път на български език

Фотокарта на Марс, издадена от "Марсианско общество - България", 2012 година

 

Успешно завършихме превода и издаването на две карти на Марс на български език. Доколкото ни е известно, това са първите карти на Марс на български език.

За повече подробности можете да посетите страницата на проекта „Карти на Марс“.

 

Как можете да получите тези карти:

Всеки дарител на Марсианско общество, дарил сума по-голяма от 10 лв, има правото да получи 1 карта.

Всеки член на Марсианско общество има право да получи безплатно по 1 брой от всяка карта от проекта.

Ако вие представлявате 1) библиотека или 2) астро-клуб, обсерватория, планетариум и подобни, моля, свържете се с нас как е възможно да получите комплект карти от нас.

Оставете коментар