Картите на Марс са в София

by MarsSociety.bg on September 15, 2012

Топографска карта на Марс, издадена от “Марсианско общество – България”, 2012 година

 

Фотокарта на Марс, издадена от “Марсианско общество – България”, 2012 година

 

И така, от днес, 15 септември 2012 година, вече имаме доставени карти в София (другото място е Бургас). Всички, които желаят да дарят за проектите и целите на “Марсианско общество – България”, могат да го направят и да получат карти на Марс на български език. За повече подробности можете да видите страницата на проекта “Карти на Марс” и съответните подстраници.

Също така членовете на МОБ, които са в София или имат пътуване към София, биха могли да получат своя безплатен комплект карти. Новите членове на МОБ също имат право да получат такъв комплект. Отново – подробностите са във страницата на  проекта.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: