Карта на Марс за всяко училище

by MarsSociety.bg on January 25, 2013

С проекта “Карта на Марс” можете да се запознаете на неговата страница http://marssociety.bg/проекти/карта-на-марс-за-всяко-училище/

 

Групата във Facebook в подкрепа на проекта: Карта на Марс за всяко училище

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: