Дейност през 2014 година

Февруари – април 2014 г.: инж. Михаил Матеев консултира на два екипа по теми, свързани с Марс, за подготовка за проекта „Chain Reaction” (Верижна реакция)

12 април 2014 г. – журиране на проекта „Chain reaction” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

1 май 2014 г. – подписване на „Vienna Statement on Analogue Planetary Research” (VSAPR)

17 май 2014 г. – Годишно събрание на МОБ, проведено в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

29 ноември 2014 г. – научно-приложната конференция “Технологични предизвикателства пред заселването на планетата Марс”, проведена в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

30 декември 2014 г. – интервю на инж. Михаил Матеев за Mars Pirate Radio на тема аквапоника. Запис на английки език може да се чуе в двете излъчвания от 3 януари 2о15 г. и 10 януари 2015 г.

Оставете коментар