Дейност през годините

Хронологичен ред на дейността на Марсианско общество – България през годините:

2016 година
2015 година
2014 година
2013 година
2012 година