Етикет: дейност

Дейност през 2016 година

25 март 2016 г.: Книгата “Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс” от д-р Робърт Зубрин излезе от печат 18 юни 2016 г.: Проведе се Годишното събрание на МОБ за 2016 година в София 30 юни 2016 г.: Арх. Явор Иванов защитава авторска разработка в НБУ на дипломната си работа „MARTIAN – първият хабитат на Марс“. Разработката е осъществена с консултативната помощ на инж. Михаил Матеев, председател на МОБ.

Дейност през 2015 година

16 май 2015 г.: годишно събрание на МОБ 4 октомври 2015 г.: участие на председателя на УС на МОБ инж. Матеев в новините на БНТ 15 октомври 2015 г.: участие на председателя на УС на МОБ инж. Матеев в разговор по БНР, програма "Христо Ботев"

Дейност през 2014 година

Февруари – април 2014 г.: инж. Михаил Матеев консултира на два екипа по теми, свързани с Марс, за подготовка за проекта „Chain Reaction” (Верижна реакция) 12 април 2014 г. – журиране на проекта „Chain reaction” в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1 май 2014 г. – подписване на „Vienna Statement on Analogue Planetary Research” (VSAPR) 17 май 2014 г. – Годишно събрание на МОБ, проведено в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 29 ноември 2014 г. - научно-приложната конференция “Технологични предизвикателства пред заселването на планетата Марс”, проведена в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 30 декември 2014 г. - интервю на инж. Михаил Матеев за Mars Pirate Radio на тема аквапоника. Запис на английки език може да се чуе в двете излъчвания от 3 януари 2о15...

Дейност през 2013 година

1 януари-31 декември 2013 г. - литературен конкурс 2013 „Когато хората пораснаха” за къс научнофантастичен разказ и стихотворение 19 януари 2013 г. : представяне на картите на Марс на страниците на в-к "Бряг", Русе. 14 февруари 2013 г.: статията "Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс" е публикувана в "Моята библиотека" на адрес: http://chitanka.info/text/26992-zhiznesposobnost-na-kolonizatsijata-na-mars 1 април 2013 г.: Представяне на картите на Марс в Списание 8 от броя от м. април 2013 г. 9 април 2013 г.: Публикуване на "The Mars Underground" (2007) със субтитри на български език 13 април 2013 г.:  Годишно събрание на МОБ; доклади на инж. М. Матеев („Марсианско общество – България – цели, проекти, начини на участие”, в който подробно са изброени възможнос...

Дейност през 2012 година

6 януари 2012 г. – Завършване на превода и публикуване онлайн на статията „Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс” 24.02.2012 г., 00:04: Създаване на група на МОБ във Фейсбук на адрес https://www.facebook.com/groups/399707303378084/ 8 март 2012 г.: Стартира сайтът на МОБ http://www.marssociety.bg 9 март 2012 г.: Стартира страницата на МОБ във Фейсбук: https://www.facebook.com/MarsSocietyBulgaria 23 април 2012 г.: Запазване на името "Марсианско общество - България" на български и "Mars Society Bulgaria" на английски. 20 май 2012 г.: Учредително събрание, Софийски университет 4 юли 2012 г.: Завършване на официалната регистрация като сдружение с идеална цел в обществена полза: 4 юли 2012 г. Април-дек. 2012 г. – литературен конкурс „Когато хората порас...