Конкурс ‘Колония на Марс’

Като продължение на множеството планове на космически агенции и частни корпорации за изследване и икономическа експлоатация на Луната, Марс и астероидите трябва да дадем отговор и на нуждата за постоянно обитаване на колонии извън Земята от работници и техните семейства.

Представяме ви Space Colony One – екип от ентусиасти, които искат да изградят станция – прототип на Марсианска колония – която да показва живота на бъдещите пионери заселници на Марс. Станцията ще бъде отворена за посещения като тематичен парк и като първата българска марсианска аналогична станция и с това ще направи достъпно едно реалистично преживяване на обитаване на ранно селище на Марс.

С този конкурс даваме възможност да представите свои идеи и решения за важни аспекти на живота на заселниците на Марс и в последствие да ги видите реализирани в станцията.

Участници

В конкурса взеха участие (в азбучен ред):

Класиране

На 01.08.2018 журито удостои с първа награда Румен Железчев за най-задълбоченото и изчерпателно предложение в конкурса – „Марсианско свързочно влакче“. Честито! Пожелаваме му успех в проекта, на който е базирано предложението в конкурса.

Благодарим на всички заинтересували се и специално на участниците! Space Colony One ще продължи работа с подготовката на следващо издание с желанието да привлече повече участници и отворена дискусия по разработваните концепции. Очакваме вашите коментари и предложения за подобрения!

Задание

Опишете как малка група от заселници (работници и техните семейства) използва една от петте зони на станция на Марс – команден център, жилищна зона, живото-поддържаща зона, транспортна зона и индустриална зона – и как взаимодейства със системите в нея.

Прочетете повече за петте зони на станцията в приложение “Инспекция на станция Тета-45”.

Изисквания

Предложението трябва:

 • да разглежда в детайли една от петте зони в станцията на Марс – команден център, жилищна зона, живото-поддържаща зона, транспортна зона или индустриална зона – или да разглежда взаимовръзките между няколко различни зони и системите в тях
 • да представя решение на вече дискутирани в публичното пространство предизвикателства или да представя ново разбиране за предизвикателствата свързани с живот в селище на Марс
 • да е базирано на съществуващи технологии или такива в процес на разработка
 • да е описано ясно и разбираемо. Визуализация с графики и илюстрации е плюс.

Предложението трябва да включва email адрес за обратна връзка. Журито ще се свързва с този адрес с писма от адрес @SpaceColony.One

Приемат се предложения разработени самостоятелно или в екип. Няма възрастови ограничения за участие в конкурса. Организаторите на конкурса имат правото да не приемат в конкурса предложения, които нарушават законите или добрия тон.

Всички творби, участвали в конкурса, остават във фонда на “Марсианско общество – България”. Организаторите на конкурса имат правото да ги публикуват или използват по друг начин, като се задължават да посочват имената на авторите.

Насоки

Описанието може да разглежда следните аспекти:

 • Специфики на нуждите на заселниците, към които е насочена разглежданата зона
 • Връзка с други нужди на заселниците, към които разглежданата зона не е пряко свързана: физиологични, психологически, естетически, социални, политически, икономически, философски, религиозни и т.н.
 • Компоненти и системи обслужващи заселниците в разглежданата зона
  • Основните им функции и как те удовлетворяват нуждите на заселниците
  • Начина им на работа
  • Често извършвани действия от заселниците с тях
  • Редки, непривични или извънредни действия на заселниците с тях
  • Критерии за функционалното им качество
 • Удобство и естетически характеристики на разглежданата зона
 • Безопасност на разглежданата зона
 • Ефективност, поддръжка и ремонт на зоната

Не е нужно описанието да е ограничено до тези точки. Високо ще бъдат оценени важни аспекти, които са застъпени в малко на брой предложения.

Очакваме вашите предложения на имейл bmas@marssociety.bg !

Срокове

До 30.04.2018 се приемат нови предложения. Предложенията могат да бъдат впоследствие редактирани и допълвани до 30.06.2018. Получените до 15.03.2018 предложения участват в разпределянето на поощрителните награди.

На 01.05.2018 всички получени до тази дата предложения ще бъдат публикувани на уеб сайта на “Марсианско общество – България” и ще бъдат отворени за коментари. Коментарите на журито също ще бъдат публикувани. Журито ще разглежда предложенията в реда на получаването им.

До 30.06.2018 се приемат редакции на предложенията от авторите им. Редакции копиращи частично или изцяло чужди предложения ще бъдат отказвани.

На 01.08.2018 ще бъде обявено класирането на предложенията и ще бъде обявен победителя.

Жури

Предложенията ще бъдат оценени от Стефан Златарев и Димитър Вълов – представители на Space Colony One.

Награди

Най-задълбоченото и изчерпателно предложение ще бъде наградено с една от следните три награди по избор на победителя.

  Телескоп ДОБСЪН SKY-WATCHER

Диаметър на параболичното огледалото D=203 mm. Фокусно разстояние F=1200 mm. Светлосила f/5.9.

 

  The Micro 3D Printer

Ултра-компактен plug-and-play 3D принтер с автоматична калибрация. Размер на изграждане 109 х 113 х 116 милиметра и минимална дебелина на слой на нанасяне от 50 микрона.

 

Дрон UpAir One PLUS

Дрон с камера за 4K видео и 16MP снимки. Включени Dual GPS и функции “Follow Me”, “Go Home” и планирани точки на полет.

Забележка. При невъзможност за доставка на посочения модел по причини независещи от организаторите на конкурса, наградата ще бъде заменена със сравним модел от съответния артикул.

 

Предложенията получени до 15.03.2018 участват в разпределянето на 10 поощрителни награди: Билет за “Следваща цел: Марс – Бас Лансдорп, CEO, Mars One”

Събитието е организирано от фондация ELEVATE ( http://www.nextgoalmars.com )

 


 

Инспекция на станция Тета-45

 

Годината е 2093-та. Пристигаш в станция Тета-45 със своя екип от инспектори.

Задачата ви е да проверите и докладвате годността на станцията за въвеждането ѝ в експлоатация. След одобрение от ваша страна станцията ще бъде заселена от малка група специалисти и техните семейства, които за период от една година трябва да разгърнат станцията до малко селище.

Това е рутинна мисия за твоя екип, така че имаш пълната увереност, че за назначените 48 часа ще успеете да завършите качествен оглед на инсталацията.

Изминали са вече десет години откакто колонизацията извън пределите на Земята премина от ранните фази на “изследване” и “изграждане на бази” към фазата на “заселване”, и тази година е първата в която броят на новоизградени селища от частния сектор надвиши броя на тези финансирани от земните правителства.

Станция Тета-45 е една от изградените с инвестиции на частни корпорации станции. Предназначението ѝ е на търговски пост между Земята и астероидния пояс, специализиран в обмена на миньорска техника и резервни части.

Станцията е със стандартен дизайн и се изгражда първоначално автоматизирано без надзор до капацитет за поддръжка на живота на 10-членен екипаж, след което екип като твоя сертифицира годността ѝ за пристигането на специализиран екип, който ще я разгърне до функцията ѝ на предназначение.

Инспекция на станцията

Екипът ти има за задача да направи инспекция на станцията като провери помещенията и съоръженията за годност за пристигане на специализирания екип за разгръщане на станцията.

Визуализация от Явор Иванов. MARTIAN – първият хабитат на Марс (източник: http://marssociety.bg/проекти/martian-първият-хабитат-на-марс/)

Базата се състои от пет зони – команден център, транспортна зона, зона за живото-поддръжка, жилищна зона и индустриална зона.

Команден център

В командния център е разположен главният компютър на станцията, както и системите за мониторинг и контрол над останалите системи в станцията. Там са и комуникациите към другите бази на Марс и в орбита. Станцията е свързана към Междупланетния Интернет.

Транспортна зона

В транспортната зона са разположени площадката за излитане и кацане, космическия асансьор до орбиталната станция, енергийната инсталация (трансформатори, колектори и резервни аварийни генератори) и складовите помещения за нуждите на търговията.

Индустриална зона

В индустриалната зона ще се помещават работилниците, инструментите и роботите. Тази зона се изгражда в зависимост от специализацията на станцията и по време на тази инспекция се състои от празни закрити помещения с изключение на малка работилница с 3-D принтер за ремонтни дейности по самата станция.

Зона за живото-поддръжка

В зоната за живото-поддръжка са разположени системите за извличане на кислород, тези за рециклиране на въздух и вода, и тези за производство, съхранение и готвене на храна. Въпреки че станцията ще разчита на търговия за разнообразна храна и медикаменти, тя трябва да може при извънредни условия да подсигури нуждите за оцеляване на екипажа за пълни 6 месеца, с което да се гарантира успешна евакуация.

Жилищна зона

В жилищната зона се намират спалните помещения, помещенията за хранене, спорт, отдих и развлечения.

Според стандартния дизайн всички зони са свързани с повече от една друга зона, така че авария на една или две връзки не застрашава безопасността на хората намиращи се в нея. Освен това всяка зона разполага с въздушен люк служещ за вход и изход към станцията.

Всички помещения на станцията, с изключение на специално обозначени помещения в индустриалната зона, са със стандартна защита срещу радиация осигуряваща възможност за ползване без защитен костюм. Въпреки това се препоръчва използването на лек костюм със сваляща се дихателна маска през цялото време.

Лично време в станцията

В рамките на инспекцията имаш пълен достъп до всички зони на станцията и за личното си време.

Сън

Назначено ти е спално помещение със собствена тоалетна в жилищната зона.

Хранене

По избор, можеш да се храниш от запасите от храна внесени от Земята, или от продукцията на оранжерията в станцията.

Развлечение

Осигурен ти е пълен достъп до Междупланетния Интернет, както и до изкуствения интелект на главния компютър.

Мисии

Екипажът ти е подготвен за изпълнение на мисии по спешност, които би изпълнил при нужда:

 • Излизане на повърхността на Марс в скафандър
 • Дистанционно изследване на околностите с дрон
 • Поправка на повреден структурен компонент на станцията
 • Оказване на първа помощ на близък кораб в беда

Често задавани въпроси

 

На сайта се поддържа актуален списък от често задавани въпроси и отговори. Ако не намирате отговора на важен въпрос, пишете ни!

Има ли ограничение за формата на предложенията?

Няма ограничения. Изборът е Ваш. Имайте предвид, че работата Ви ще бъде публикувана на уеб сайт, за да бъде отворена за коментари, включително тези на журито. Така че избраният от Вас формат трябва да позволява това.

Има ли ограничения за стила на предложението?

Няма ограничения. Предложението може да е в научен, художествен или какъвто стил предпочита автора. Предложението трябва съдържа ясно и разбираемо описание и авторът може да използва предпочитаните от него похвати и приложения – независимо дали са скици, графики, CAD модели, компютърни симулации, истории с художествен похват или други помощни средства.

Кога най-късно мога да предам работата си?

Вижте подробната разбивка на сроковете в секция “Срокове” на условията на конкурса. Крайната дата за предаване на работа е 30-ти април. Препоръчваме Ви да предадете първа версия по-рано от това. Имайте предвид, че след като предадeте първоначално работата си ще имате възможност да предавате и редакции до 30-ти юни, и че журито преглежда и коментира работите в реда на постъпването им. Така че предавайки по-рано работата си имате предимството на повече обратна връзка и повече време да се съобразите с нея.

Предложението ми ще бъде ли оценено ниско, ако показва добри познания само в ограничена област?

В съвременния свят никой не може да има задълбочени познания в много области. Журито ще оценява еднакво добре работи, които разглеждат една тема в дълбочина (например отглеждане на разнообразна и пълноценна храна в зоната за живото-поддръжка) или повече теми в тяхното взаимодействие (например баланс между свобода на движение и подсигуряване на животоподдържащи системи в петте зони на станцията). Заедно с това журито поощрява работа в екип, която би подсилила разглеждане в дълбочина на взаимосвързани теми.

Какво става с авторските права по предложенията?

Авторските права остават на автора.

Авторът трябва да има предвид, че участието в конкурса е свързано с даване на съгласие на Марсианско Общество – България да публикува предложението с форматиране съвместимо с уеб сайта, да го свърже със страница за коментари от журито и всеки заинтересуван, и впоследствие до го съхранява в публичната част на архива си.

МОБ си запазва правото да откаже предложение или коментари, ако материалите са в нарушение със законите на страната – включително нарушават авторските права на трети лица – или нарушават добрия език.