Дейност през 2016 година

25 март 2016 г.: Книгата “Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс” от д-р Робърт Зубрин излезе от печат

18 юни 2016 г.: Проведе се Годишното събрание на МОБ за 2016 година в София

30 юни 2016 г.: Арх. Явор Иванов защитава авторска разработка в НБУ на дипломната си работа „MARTIAN – първият хабитат на Марс“. Разработката е осъществена с консултативната помощ на инж. Михаил Матеев, председател на МОБ.