CanSat Bulgaria

CanSat Bulgaria

CanSat Bulgaria

На 20.02.2016 г. инж. Михаил Матеев, от името на "Марсианско общество - България", присъства на Национална среща-дискусия на тема CanSat - BG по покана на ръководителя на проекта г-н Костадин Левков, която се проведе в  Центъра по природни науки на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Варна. Срещата премина отлично, като тя бе записана на камерата на МОБ и съответно видеоматериалът бе предаден на екипа на CanSat Bulgaria за създаването на филм за обществено достояние. След срещата имаше възможност за неформални контакти с участниците в проекта, както и по-продължителна беседа с г-н Левков, където бяха разисквани бъдещи насоки и възможности на CanSat Bulgaria. За повече информация: Презентация на срещата CanSat Bulgaria Страница на CanSatBulgaria във Facebook Гру...