Дейност през 2015 година

16 май 2015 г.: годишно събрание на МОБ

4 октомври 2015 г.: участие на председателя на УС на МОБ инж. Матеев в новините на БНТ

15 октомври 2015 г.: участие на председателя на УС на МОБ инж. Матеев в разговор по БНР, програма „Христо Ботев“